Få den rette hjælp til afvænning på et professionelt misbrugscenter

Få den rette hjælp til afvænning på et professionelt misbrugscenter

Få den rette hjælp til afvænning på et professionelt misbrugscenter

Det er hårdt og sorgfyldt at være vidne til et misbrug. Er din kæreste eller ægtefælle ramt af et misbrug – for eksempel alkoholisme eller pillenarkomani (også kendt som afhængighed af receptpligtig medicin), ved du, hvor megen smerte et misbrug kan medføre.

Det er faktisk sjældent den misbrugsramte selv, som lider under denne svøbe. Det er i høj grad familie og venner. Og er der børn inde i billedet, kan disse få livslange ar på sjælen af at vokse op i det misbrugsramte hjem. Mange børn af alkoholikere og andre typer misbrugere får senere hen i deres voksenliv problemer med at etablere tætte forhold til andre mennesker, eller de udvikler selv et misbrug som reaktion på svigtet i deres barndom.

Derfor er det af alleryderste vigtighed, at den misbrugsramte kommer i behandling – for sin egen og for hele familiens skyld.

Hvor får jeg hjælp til min misbrugsramte kæreste eller ægtefælle?

Man kan som mand, kone eller kæreste til en misbrugsramt person godt komme til at føle, at man står alene med problemet. Det kan være rigtig svært at se, hvorledes man nogen sinde skulle få held til at motivere den misbrugsramte til at tage imod behandling – især når ethvert forsøg på at adressere problemet bliver mødt med en vred og afvisende attitude.

Her er det vigtigt, at du ikke er for stolt til at opsøge hjælp. Et misbrugscenter vil kunne tilbyde dig den nødvendige støtte og rådgivning i forbindelse med alt fra den svære konfrontation til indlæggelse, afrusning, og et terapeutisk behandlings forløb. Det er ligeledes meget vigtigt, at du ikke tøver med at få denne plan sat i værk. Du kan trygt kontakte et misbrugscenter og fortælle om problemet – så vil der blive taget hånd herom på professionel vis.

Kontakt Behandlingscenter Stien via hjemmesiden behandlingscenter-stien.dk